Stichting GOAL kent verschillende soorten “Spitsen” en bij de VijMiGoal word je “Pin(T)chhitter”. Allemaal belangrijke schakels om te scoren. Er is echter een belangrijke partij die DE aanjager is om überhaupt te kúnnen scoren. Dat zijn de supporters oftewel de 12e man!!

Leden van de 12e man zijn meestal mensen uit de buurt, “noabers”. Zij dragen hun club een warm hart toe en gaan in groepjes naar hun club om ze aan te moedigen. Het is voor hun zelf een leuk verzetje, dus zijn ze zeer gemotiveerd. De club zelf raakt geïnspireerd door de 12e man. Het geeft hun vleugels.

De zorginstelling als hún club:

In met name de (middel) kleine dorpen/steden is de zorginstelling een wezenlijk onderdeel van het geheel. Net als bij een voetbalstadion wordt er door de meeste mensen omheen gereden en af en toe gaan ze er naar binnen. Daar moet dan echter wel een reden voor zijn, óf men wordt uitgenodigd. Het is, hoe dan ook, een spannende beleving.

Welkom in de Zorg-Veste!!” zou een kreet kunnen zijn die in Twente niet zou misstaan en die menig hart harder zal doen laten kloppen. Hoe gaaf zou het zijn om bedrijven uit het eigen dorp/stadje waar de zorginstelling (= Zorg-Veste) staat, in de gelegenheid te stellen om daar hun bewoners, die hulp behoeven, te helpen en aan te moedigen?! Hiermee is de 12e man voor de Zorg-Veste ontstaan!!

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is een heel belangrijk thema voor veel bedrijven. Bijna iedereen wil er graag aan mee doen, maar weet vaak niet hoe of waar. Dat resulteert dan in een gift naar een goed doel (wat ook prima is). Maar hoe mooi is het als bedrijven zich samen ook actief kunnen inzetten voor een doel dichtbij huis? Nu de druk op de zorg ernstig toeneemt en wij als noabers de ouderen graag willen laten scoren op bij recreatieve activiteiten door het leggen van sociale lokale verbindingen tussen zorginstellingen en bedrijven.

Impact maken en sfeer-acties:

De kracht van “SAMEN” maakt impact. Dus niet één bedrijf vragen om te komen “aanmoedigen” binnen de Zorg-Veste, maar 3 bedrijven die allemaal tegelijk met 4 mensen komen. Dus letterlijk en figuurlijk 12 man in de Zorg-Veste!! Op die manier kan je speciale “sfeer-acties” organiseren en impact maken op-/voor de bewoners en de zorgorganisatie.

Tactiek:

De mensen van de zorg (activiteitenbegeleiders) bepalen, in overleg met Stichting GOAL, de tactiek en geven aan hoe er “gespeeld” gaat worden. De 12e man draagt het zorgteam op handen en helpt ze mee om de “wedstrijd” tot een goed einde te brengen. Met vereende krachten en veel enthousiasme hangt er een gezellige sfeer en worden er geweldige GOAL’s gescoord!

De steward:

Een steward is onmisbaar bij de 12e man. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt tussen de supporters en de club. In dit geval is de steward een gekwalificeerde vrijwilliger van GOAL die tussen de mensen van de Zorg-Veste en de 12e man staat.

Hoe het werkt: 

 • Stichting GOAL zoekt 3 bedrijven in de stad/dorp waar de Zorg-Veste staat en vraagt of ze 12e man willen worden van deze club.
 • In overleg met de activiteitenbegeleiders worden 3 datums voor evenementen geprikt die in- of rondom de Zorg-Veste plaatsvinden.
 • De steward vangt de 12e man op in de Zorg-Veste.
 • Activiteitenbegeleiders geven aan wat er gedaan moet worden.

Wat doet de 12e man nu precies:

 • Ontlast de zorg
 • Gaat eenzaamheid tegen
 • Zet ouderen in beweging
 • Is een extra impuls en boost voor de zorginstelling
 • Brengt buiten naar binnen in de zorg.
 • Zorgt dat de ouderen in contact komen/blijven met plaatsgenoten
 • Stimuleert noaberschap
 • Biedt bedrijven kansen op Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
 • Mensen in het werkzame leven kennis laten maken met de zorg.


Omzien naar elkaar, met elkaar en voor elkaar! Noaberschap in zijn pure vorm! 

Aanmoedigen, ondersteunen en tijd maken voor elkaar dat doen we bij:


WhatsApp Image 2024-01-29 at 14.20.45

Lid van 12e MAN te Borne bij TMZ 't Dijkhuis

Bucon BV Wandbeplating en Dakbeplating